Bán xe tải Dongfeng Hoàng Huy B170 – 9.35 tấn thùng mui bạt trên phạm vi toàn quốc

Bán xe tải Dongfeng Hoàng Huy B170 - 9.35 tấn thùng mui bạt trên phạm vi toàn quốc

Bán xe tải Dongfeng Hoàng Huy B170 – 9.35 tấn thùng mui bạt trên phạm vi toàn quốc