Bán xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt – KC6C1 trên phạm vi toàn quốc

Bán xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt - KC6C1 trên phạm vi toàn quốc

Bán xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt – KC6C1 trên phạm vi toàn quốc